ALLEN COLLEGE OF HOMOEOPATHY  je medicinsko obrazovni centar MEĐUNARODNOG UGLEDA.  Pruža najbolju homoeopatsku edukaciju svojim studentima kroz specijaliziranu kliničku izobrazbu kako bi stvorio sigurne, kompetentne i sposobne homeopate koji imaju […]

Na Allen College of Homoeopathy Croatia International CILJ nam je pružiti našim  studentima ČVRSTE temelje, temeljene na terapeutskim načelima, ugrađene u moderne koncepte. To omogućuje našim studentima da procijenjuju i […]